EN | NL

School de Brug, Bocholt, België

Groen leren
Een schoolgebouw is niet alleen een verzameling stenen, het is ook geen eenvoudig decor voor wat er binnen gebeurt. Het speelt een belangrijke rol in het leerproces.
Net als het huis waarin je bent opgegroeid, zullen de herinneringen aan je school je voor altijd bijblijven.
Het is een plek die een onuitwisbare indruk op je achterlaat en een opstap vormt naar je toekomst. Een brug naar de bredere gemeenschap...

Een succesvol gebouw is wat ons betreft een aaneenschakeling van lagen; een gebouw waarvan het ontwerp zoveel mogelijk lagen en afmetingen omvat. Context, geschiedenis, educatieve inhoud, binnenklimaat, flexibiliteit, veiligheid, milieu en duurzaamheid spelen allemaal een belangrijke rol.

Context
De huidige school is gelegen op een prachtige groene locatie aan de rand van het centrum van Bocholt in België. De huidige huisvesting, die bestaat uit verouderde paviljoens, geeft de school een onsamenhangend, gefragmenteerd karakter.
De positie van het nieuwe gebouw is gekozen om de kosten van de verhuizing te minimaliseren en ervoor te zorgen dat het gebouw een goede indruk maakt vanaf de straat. Een van de uitgangspunten is dat tijdens de bouw zoveel mogelijk paviljoens met klaslokalen behouden blijven. De school zal normaal blijven functioneren en zal in één keer verhuizen als het nieuwe gebouw klaar is. Ook bij de positionering van de nieuwbouw speelt duurzaamheid een grote rol.

Naast de fasering zijn er een aantal doorslaggevende factoren geweest bij het bepalen van de inplanting van de nieuwbouw op het bouwterrein:
Omdat het achterste deel van het schoolterrein, het huidige voetbalveld, wordt overgedragen aan de lokale autoriteit, wordt het aantal groengebieden beperkt. Het is belangrijk dat de resterende groengebieden zorgvuldig worden behandeld.

Om het groene karakter van de school te behouden, dient groen op de kleinere terreinen een prominentere rol te krijgen en de beleving te versterken. De nieuwbouw speelt hierin een centrale rol en zou kunnen bijdragen aan een verhoogde beleving van groen in plaats van een reductie.
Een ander belangrijk element is het aspect van de school aan de Brugstraat. Een school speelt een centrale rol in een gemeenschap en moet ook een belangrijk onderdeel zijn van het stedelijk landschap. In die zin wordt het gebouw zo dicht mogelijk bij de straat geplaatst