EN | NL

Nieuws

UARCHITECTS 20 JAAR

Geschreven door Misak Terzibasiyan (2024)

De tweedeling tussen vorm en functie staat centraal in het verkenningstraject dat UArchitects onderneemt. Het is een van de vele bureaus die zich hebben weten los te maken van deze tweedeling. Haar architecten richten zich op ervaring, perceptie en lokale cultuur in de architectuur die ze ontwerpen. Dit is opmerkelijk in een wereld waar elk gebouw zonder uitzondering wordt gemeten aan een utilitaire maatstaf. Met andere woorden, gebouwen worden uitsluitend beoordeeld op de bruikbaarheid die ze bieden. Het idee is dat gebouwen op de een of andere manier het leven menselijker en leefbaarder maken. UArchitects is geïnteresseerd in hoe mensen een bepaald gebouw gebruiken, maar ook in het flexibele gebruik dat ze in de toekomst van gebouwen zullen maken. Het bureau onderzoekt de verschillende manieren waarop gebouwen in de toekomst voor andere functies kunnen worden gebruikt in elk project.
Recensie door Harm Tilman

ISBN EN: 978-84-9936-622-7

EXPERIENCE OF ARCHITECTURE AND ART

Geschreven door Misak Terzibasiyan (2022)

Naar mijn mening blijft het persoonlijk ervaren van architectuur en kunst essentieel als we architectuur en kunst echt in context willen begrijpen. Het ervaren van kunst vormt daarmee een intrinsiek onderdeel van architectuur, en zonder de dieperliggende beleving van kunst is architectuur niets anders dan bouwkundig ontwerp zonder betekenis. Kunst en architectuur zijn de brug naar een subliem, transcendentaal inzicht: schoonheid.

Het beleven van kunst en architectuur op afstand of via sociale media verliest zijn fenomenologische betekenis. De nabijheid en het gevoel van fysiek gebouwde architectuur is een persoonlijke ervaring die de betekenis van architectuur en kunst inderdaad kan versterken.
Mijn advies? Ga persoonlijk op reis, verken en probeer architectuur en kunst in context te bestuderen. Context omvat meer dan locatie alleen; het omvat andere parameters zoals cultuur, geschiedenis, bewoners, gebruikers en sfeer.

ISBN EN: 978-84-9936-673-9

 

EXPERIENCE AND MEANING OF ARCHITECTURE

Geschreven door Misak Terzibasiyan (2021)

Dit boek is geschreven door architect Misak Terzibasiyan voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de beleving en de betekenis van architectuur in het algemeen. De snelheid en directheid waarmee we nieuwe beelden online delen, zorgt ervoor dat het beeld afvlakt omdat de inhoud minder relevant wordt. We consumeren elkaars ideeën in plaats van de betekenis van onze eigen ideeën te onderzoeken en te verdiepen.

ISBN EN: 978-84-9936-701-9