EN | NL

Nieuws

EXPERIENCE AND MEANING OF ARCHITECTURE

Geschreven door Misak Terzibasiyan (2021)

Dit boek is geschreven door architect Misak Terzibasiyan voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de beleving en de betekenis van architectuur in het algemeen. De snelheid en directheid waarmee we nieuwe beelden online delen, zorgt ervoor dat het beeld afvlakt omdat de inhoud minder relevant wordt. We consumeren elkaars ideeën in plaats van de betekenis van onze eigen ideeën te onderzoeken en te verdiepen.

ISBN EN: 978-84-9936-701-9

EXPERIENCE OF ARCHITECTURE AND ART

Geschreven door Misak Terzibasiyan (2022)

Naar mijn mening blijft het persoonlijk ervaren van architectuur en kunst essentieel als we architectuur en kunst echt in context willen begrijpen. Het ervaren van kunst vormt daarmee een intrinsiek onderdeel van architectuur, en zonder de dieperliggende beleving van kunst is architectuur niets anders dan bouwkundig ontwerp zonder betekenis. Kunst en architectuur zijn de brug naar een subliem, transcendentaal inzicht: schoonheid.

Het beleven van kunst en architectuur op afstand of via sociale media verliest zijn fenomenologische betekenis. De nabijheid en het gevoel van fysiek gebouwde architectuur is een persoonlijke ervaring die de betekenis van architectuur en kunst inderdaad kan versterken.
Mijn advies? Ga persoonlijk op reis, verken en probeer architectuur en kunst in context te bestuderen. Context omvat meer dan locatie alleen; het omvat andere parameters zoals cultuur, geschiedenis, bewoners, gebruikers en sfeer.

ISBN EN: 978-84-9936-673-9