EN | NL

Jeugddetentie Pavilion, Overloon, Nederland

Time-out
Unit 6 van “JJI De Hunnerberg, De Maasberg” in Overloon wordt omgebouwd van een gevangenis voor volwassenen tot een autonoom functionerende jeugdinrichting. Dit is de eerste gevangenis in Nederland waar jongeren in kleine groepjes van tien in plaats van twaalf worden behandeld. Zo krijgt elke jongere meer behandeling en coaching. De gebouwen zijn gerenoveerd en er zijn twee nieuwe woonkamers bijgekomen. Een nieuw paviljoen voor onderwijs, bezoekers en kantoren vormt het hoofdbestanddeel van het masterplan.

Concept
De vastberadenheid van de wereld, die zich richt op het interieur, wordt deels weggenomen. Voor de jongeren wordt gestreefd naar een nieuwe en intensievere interactie met de omringende natuur. De open structuur stimuleert de dagelijkse verschuivingen tussen wonen, leren en recreëren. De opdrachtgever vroeg een gebouw te creëren dat de jongeren moet helpen terug te keren in de samenleving, omdat de jongeren er maar een tijdje verblijven. Het is een time-out. Het ontwerp drukt geen duurzaamheid uit, maar het tegenovergestelde: het is een uitdrukking van tijdelijkheid, zoals het verblijf van de jongeren.
Het concept streeft naar een open, transparant gebouw tussen de gesloten gevangenis en de buitenwereld. Bezoekers kunnen een blik werpen op het gevangenisleven en de jongeren kunnen naar buiten kijken, de samenleving waarin ze later zullen terugkeren.

Ruimte en materiaal
Door de lichte uitstraling en plaatsing van het stalen frame op metalen poten in de bosbodem lijkt het volume in het hout te zweven. Door de stalen, aluminium en Bankirai gevel zal het gebouw opgaan in het omringende boslandschap met verschillende grijstinten. Voor de flexibiliteit bij toekomstige wijzigingen in het programma en de behandeling is de constructie gesitueerd in de zijgevels, zijn de dienstleidingen centraal geïntegreerd en zijn de zijgevels opgebouwd uit elementen die modulair kunnen worden gewijzigd.
De klaslokalen op de eerste verdieping en de bezoekruimte en kantoren op de begane grond functioneren afzonderlijk van elkaar door middel van twee buitentrappen. Bij de ingang van de bezoekruimte bevindt zich een hal waarin beide functies met elkaar in contact staan, waardoor het moment van de ontmoeting tussen de jongeren en de bezoekers wordt gedramatiseerd.

Relatie jongeren – omgeving
Het gebouw gaat niet uit van een relatie van vandalisme en vernieling tussen jongeren en omgeving. Het veronderstelt een respectvolle relatie. Het is kwetsbaar en gevoelig en probeert een nieuwe relatie te creëren tussen de jongere en de omgeving.
Het uiterlijk en de ritmiek van de zorgvuldig gedetailleerde elementen van de gevel gaan uit van een respectvolle dialoog tussen de omgeving en de jongeren. Misschien kunnen de jongeren een nieuwe structuur vinden, die ze nodig hebben om hun weg te vervolgen.