EN | NL

Wonen in Jeugddetentie, Overloon, Nederland

Afdeling 5 van “JJI De Hunnerberg, De Maasberg” in Overloon wordt omgebouwd van een gevangenis voor volwassenen tot een autonoom functionerende jeugdinrichting. Dit is de eerste jeugddetentie inrichting in Nederland waar jongeren in kleine groepjes, van tien in plaats van twaalf, zullen worden behandeld. Zo ontvangt elke jongere meer behandeling en coaching.

De oude school is deels gesloopt en deels gerenoveerd, waarbij een sportaccommodatie en een nieuwbouw voor het woongedeelte is gerealiseerd. Deze nieuwbouw voor accomodatie vormt het grootste deel van het masterplan.

De vastberadenheid van de wereld, waar het het interieur betreft, wordt deels weggenomen. Voor de jongeren wordt gestreefd naar een nieuwe en intensievere interactie met de omringende natuur. De open indeling stimuleert het dagelijkse verplaatsen tussen wonen, leren en recreëren.

De nieuwbouw ligt parallel aan de regionale openbare weg en bevat 4 sectoren, met elk plaats voor 10 jongeren. In de lengterichting is het gebouw lineair georganiseerd met slaapkamers met vrij uitzicht aan de straatzijde. In het midden zijn de teamkamers geplaatst.

Sommige jongeren verblijven in dit gebouw omdat ze zelf slachtoffer zijn van loverboys of incest. Andere jongeren worden hier geplaatst als strafmaatregel. Het gebouw dat dient als woonruimte moet de jongeren een plek van bescherming bieden. Het is een tijdelijke thuisbasis voor de jongeren. De gevel van deze thuisbasis is bedekt met grote donkere bakstenen (afmetingen 290 x 195 x 90 mm), die uitdrukking geven aan de stevige maatschappelijke weerstand.

De gevel aan de straatzijde vertoont een abstract patroon van metselwerk met verticale glasopeningen. Twee enorme (maximale glasafmetingen) glasopeningen contrasteren met deze grotendeels gesloten gevel en geven zicht op de gemeenschappelijke woonkamers.

Het gebouw opent zich naar de andere kant met de omsloten buitenruimtes. Houten gevels en betonnen vlakken geven de sfeer van het interieur weer. Het cirkelvormige element op het zuiden werkt op stedelijke schaal als keerpunt en toont de entree.

Het verticale patroon van de glasopeningen is geïnspireerd door het ritme van de omringende bomen. Elke slaapkamer is uniek, net zoals elke jongere uniek is. Dit wordt benadrukt door de verschillende kleuren in het interieur en de verschillende ramen. De verticale openingen hebben verschillende afgeschuinde randen waardoor de jongeren verschillende zichtlijnen hebben naar het omringende boslandschap.
We hadden het idee dat de stenen niet te glad en glanzend moesten zijn. Dat zou niet passen bij de textuur van de omgeving en de jongeren. Dus kozen we voor een baksteen met een textuur met kleine verticale sneden dat relatief donker is.