EN | NL

IKC de Geluksvogel, Maastricht, Nederland

Dit is een unieke duurzame en digitale school in Nederland.

Twee bestaande scholen op twee aangrenzende locaties in Maastricht fuseren tot een nieuwe school op een nieuwe locatie in die stad. Deze specifieke locatie is gekozen om de zwakke sociale structuur van de twee buurten te versterken en om een nieuw digitaal onderwijssysteem te introduceren om ook meer te leren over milieu, natuur en duurzaamheid. Zelfs de speeltuin buiten heeft verschillende zones om kinderen te helpen de natuur te (her)ontdekken en hun wereld te verkennen door middel van experimenten of om objecten te bouwen en te testen.

Het onderwijssysteem en de lessen zijn volledig digitaal en zijn aangesloten op de sportfaciliteiten en activiteiten. Zo kunnen de sportactiviteiten van de kinderen worden opgenomen in het digitale leerprogramma. Ook het groen- en milieuaspect maken deel uit van het schoolprogramma. Het gebouw past in zijn omgeving als een paviljoen in een groene omgeving. De school is gelegen aan de bovenste zijde van een groen ontwikkelingsgebied, dat zich uitstrekt tot in het land. Dit groene milieuontwikkelingsgebied heet LandgoederenzoneLandgoederenzone.

De groene tuinen in de speeltuin en het bijzondere groene dakterras bezitten een andere kwaliteit dan de begane grond. Groene architectuur is verwerkt in het interieur van het gebouw door duurzaam gebruik van materialen, planten en groenten. Hier kunnen de kinderen bij mooi weer les krijgen in de buitenlucht. Natuur en (digitaal) onderwijs gaan hand in hand, ondersteund door het nieuwste digitale leerprogramma. De kinderen en leerkrachten die deel uitmaken van dit programma en deze school hebben echt geluk om deel uit te maken van deze prachtig heldergroene en gezonde onderwijsvisie. lucky to be part of this beautifully bright green and healthy educational vision.